Login

Egypt - St. John´s safari

Termín: 28. 11. – 2. 12. 2021

 
Ostrovy svatého Jana (St. John´s) v Rudém moři jsou jedním z nejkrásnějších potápěčských safari. Tato oblast se nachází téměř u súdánského pobřeží, přibližně 20km od Zabargadu, daleko od civilizace a je lidskou činností prakticky nedotčená. Na 14-ti čtverečních mílích se rozkládá 5 hlavních reefů, které tvoří nádhernou podvodní krajinu, od překrásných a pestrých korálových zahrad mnohde s podmořskými jeskynními labyrinty, až po stěny, které padají do hloubek několika set metrů s obrovským množstvím různých korálů a bohatým podvodním životem. Útesy vystupují strmě z oceánského dna bez písčitého šelfu, proto je zde křišťálově čistá voda s perfektní viditelností. Běžně jsou zde vídány všechny možné druhy žraloků, barrakudy, tuňáci, delfíni, manty,...

Plánovaný itinerář

St. John´s z Marsa Alam do Marsa Alam

Po příletu do Marsa Alamu,  se přesuneme  autobusem cca 80 km do přístavu Marsa Alam. Nalodíme se, rozdělíme kajuty a vybalíme potápěčské věci.  Oběd  nebo večeře dle času  a místa příletu. Po večeři,  provedeme  první seznamovací a potápěčský brifing  celého týdne.

1.Den.  Po snídani a policejní kontrole, vyplouváme  z Marsa Alam kolem cca 10 – 11 hodiny dopoledne. Vzhledem k vzdálenosti, která nás při přeplouvání na St. John´s čeká, provedeme jen jeden, maximálně dva denní ponory.

První na Shaab Marsa Alam cca 30 minut od přístavu. Vyvažovací ponor s jeskyňkami a zbytkem vraku malé Safari lodi v hloubkách od 10 – do 15 metrů.

Druhý  -  přejezd na Gotta Sharm cca 2,5 hodiny a po té dlouhý přejezd až do ranních hodin na St. Johns.

2. Den
.  Při pěkném počasí:  Habili Ali Big. Patří k nejkrásnějším útesům na St. Johns a za pěkného počasí zde  provádíme 2- 3 ponory. 300metrů dlouhý útes s prudkými stěnami  na jihovýchodní a severozápadní straně, stoupající z hloubky okolo 70metrů, končí ve 3 až 4metrech pod hladinou, což při větších vlnách zabraňuje kotvení lodí. Na jižní straně se postupně z hloubky 30metrů svažuje plato s porostlými měkkými sasankami a při dobrých podmínkách zde můžete potkat žraloky kladivouny, bělošpicé, černolemé, tuňáky, barakudy a občas i plaché žraloky bělokrajné s mantou atlantskou. Pod kotvícími loděmi se předvádí Napoleoni a  čekají na nějakou dobrotu. Střídavě během roku využívají tento útes při svých dlouhých poutích na odpočinek také dlouhoploutví žraloci oceánští.

Dangerous reef. Útes je vhodný jak na denní tak noční ponor. Maximální hloubka je okolo 20metrů. Na severní a severozápadní straně je několik homolí, které se tyčí k hladině bohatě obklopeny hejny chňapalů, tloušťovek a parmic. Občas zde můžete potkat i karetu pravou nebo ploskozubce vysokočelé. Na západní, straně při plavání zpět k lodi, je nevšedním zážitkem pozorování 2 – 3 malých žraloků bělocípých, trvale žijících v jedné z krásných jeskyněk tohoto útesu. Přímo u kotviště se nachází další z úchvatných jeskyněk, u niž je při vstupu několik velkých sasanek s klauny a sapíny. Jako na všech ponorech na St.

3. Den. Při dobrém počasí - Habili Ali Small lokalita, která připomíná sopku, vystupuje pozvolna z hloubky přes 100metrů. Její vrchol končí stejně jako větší Habili v hloubce 3 – 4metrů. Stěny a jedno menší plato na jihovýchodní straně jsou porostlé měkkými sasankami různých barev. Často zde můžete spatřit žraloky černolemé, murény, karnasy, soltýni, chňapali v hejnech, občas kladivouny a manty. V této oblasti je to právě tento útes, který je nejhustěji obklopen hejny ryb. Obvykle se zde zůstává ještě na jeden ponor.

4. Den. Gotta Smaal je útes s kolmými stěnami o průměru asi 150metrů nabízí potápění jak z lodi tak ze zodiaku. Zdatnější potápěč, pokud nejsou proudy, je schopen útes obeplavat v malé hloubce. Jižní, kotvící strana, je překrásně porostlá koraly se spoustou sasanek a uspokojí i náročného fotografa. Častý výskyt žraloků bělocípých, černolemích, občas žraloků dlouhoploutvých, kladivounů a mant, řadí tento útes k nejlepším na St. John´s.

Nebo, Gotta Big. Velký útes s téměř kolmými stěnami svažujícími se do velké hloubky a malým platem na jižní straně. Ponor se může dle místních proudů provádět jak z východní tak západní strany ze zodiaku. V hloubce do 5metrů je několik pěkných jeskyněk a průlezů. Můžete zde potkat kromě běžných druhů ryb i různé druhy žraloků včetně mant.

Jako třetí denní ponor se přesouváme cca 2 hodiny na : Umm Khararim. Svojí kombinace krásných korálových zahrad, homolí vystupujících až k hladině a útesu ve tvaru fajfky, protkané na jihozápadní straně několika sty metry tunelů, je pravým skvostem. Ponor, zvláště v tunelech v hloubkách od 2 – 6metrů, je velmi zajímavý jak pro začátečníky tak zkušené potápěče. Délka ponoru zde s běžnou výbavou činní okolo 60 – 80 minut. Při ponoru není potřeba potápěčských lamp. Okouzlující hejna ryb jsou podtrženy přímo pod lodí několika Napoleony, zvyklými na pózování před objektivy.

Pokud se bude vše stíhat při cestě zpět na sever, provedeme noční ponor na jednom z kotvících míst na lokalitě Satya reef. Největší útes na této cestě nabízí mnoho ponorů a zaleží jen na čase a povětrnostních podmínkách, kde budou prováděny.

5. Den. Satya reef – dolphin house je téměř každý den navštěvován hejnem delfínů dlouholebých. Proto i  my, při troše štěstí, začneme šnorchlováním ze zodiaku. Pozorované hejno se většinou skládá až ze 70 jedinců, kteří se dle nálady převádějí před šnorchlaři. Pozor doporučujeme na plavání s delfíny šnorchly a zátěžový opasek.

Malahi .První ponor je vhodný provést skokem  z plata lodi . Krásné útesy s množstvím homolí blízko u sebe tvoří labyrint s prolézačkami v hloubce od 20 do 10metrů. Na jihozápadní straně je několik homolí porostlých měkkými i tvrdými korály. Na věžích můžeme také najít hejna bradáču se sapíny .Častý je pod lodí výskyt Napoleonů, rejnoků – trnuch a murén.

Claudia reef. Ponor vzdálen asi 30 minut plavby. Nevelký útes vystupující z hloubky okolo 20metrů je možné obeplavat dokola a přitom navštívit krásné jeskyně s tunely v levé části. Tunely jsou velmi jednoduché a bezpečné i pro začátečníky v hloubkách od 4 – 9metrů. V jeskyních a tunelech je možné spatřit rejnoky – trnuchy, kruhatce a očaře v malých hejnech. Severozápadní  stěna postupně klesá do hloubky 25 metrů a je lemována tvrdými korály útesovníků a dirovníků. Pod lodí se vznáší hejna parmic za asistování pyskouna obrovského -  Napoleon. Kotvící strana útesu je bohužel zničena.

Sataya reef. Velký útes, táhnoucí se několik kilometrů, je vzdálen asi hodinu a půl od Claudie. Na jednom z jeho vnitřních útesů, kde se kotví na noc, probíhá noční ponor v max. hloubce 15metrů. Začátek ponoru je nejlépe situovat na levou stranu čelem od lodi, kdy asi po 50 – 100metrech proplouváte kolem několika korálových sloupů, které sahající téměř až k hladině. Útes se postupně obeplouvá po pravé ruce a vrací se malou průrvou s jeskyňkou vyplutím téměř bezprostředně u lodi. Na ponoru je možné pozorovat několik perutýnu, hojně lovících malé rybičky osvětlené potápěčskými svítilnami. Bodlok modrý, trnuchy, čtverzubci s lulankami často lemují celý ponor. Při úplňku je možno také spatřit chobotnice. Největším lákadlem je spící Napoleon v některé z malých jeskyněk v útesu.

6. Den.  Wadi gimal Dahar. Útes, který je vzdálen jen několik desítek kilometrů od Marsa Alamu. Zde se většinou provádějí dva ponory. Kotví se na jiho - východní straně Z písečného plata z hloubky okolo 20 metrů vyrůstá útes téměř ze strmímy stěnami. Ponory se podle směru proudu, začínají vždy skokem ze zodiaku na severní straně, kde jsou dvě impozantní věže dorůstající až k hladině.

Na této straně nekončí stěny v písku, ale pokračují v krásné korálové zahradě až několik desítek metrů od útesu! Zde můžete potkat velké množství korálových ryb včetně hejn chňapalů a chrochtalů. Na východní straně jsou další dvě menší věže. Ponor patří k těm jednoduším, vhodný i pro začátečníky.

Další denní lokality se provadí dle povětrnostních podmínek na cestě do Marsa Alamu.

Poslední noční ponor je na lokalitě Shaab Marsa Alam. Je zapotřebí ho absolvovat hned po západu slunce, tedy před závěrečnou oslavou se speciální večeří  a případnou taneční party.

7. Den.  Vstaneme  poněkud později a po brífinku se přesouváme lodí na severo - západní stranu Shaab Marsa Alamu, kde se rozloučíme závěrečným ponorem s Rudým mořem. Na této lokalitě zůstáváme cca do 13 hodiny a po té přeplujeme do přístavu.

Dle odletů a časů se poslední zbytek dne plánuje individuálně.

V ranních hodinách odlet do CZ.

Co se hodí a co se často zapomíná:

Spacák (pro zájemce spaní pod širákem), čepice, krém proti slunci, sluneční brýle, větrovka, dvoje plavky, oblíbený film na DVD.

Co musíte bezpodmínečně mít s sebou:

• cestovní pas (pas musí mít platnost šest měsíců od data návratu ani o den méně) + 1 x kopii pasu (na A4) pro nezbytná povolení k vyplutí lodi
• originál + kopii potápěčské licence
• originál + kopie potápěčského pojištění
• vyplněné zdravotní prohlášení
• pokud se chystáte na noční ponory mimo ostrovy – nezbytnou součástí výstroje dvě lampy a jedno poziční světlo (stroboskop či chemickou tyčku)
• deko bojka

Cena 31.900,- Kč

Ceny se mohou změnit dle výše palivových příplatků či při větších kursových výkyvech

Cena zahrnuje:
• Týdenní pobyt na lodi pro potápěče -
(6 nocí a 7 potápěcích dnů, loď vyjíždí na moře druhý den ráno, případně za 20 Euro na osobu již po příletu - pokud dovolí kapitanát)
• Letenka s letištními taxami a palivovým příplatkem
• Plnou penzi, moučník a ovoce  a nealkoholické nápoje po dobu pobytu (cola, fanta, sprite, voda, čaj, káva)
• Neomezené potápění (foukání vzduch)
• Zapůjčení zátěže, potápěčské láhve 12l a 14l DIN (za příplatek 30 Euro na týden), twin 12l s manifoldem ( za příplatek 50 euro na týden)
• Český a Egyptský průvodce
• Transfer z letiště na loď a zpět z lodě na letiště

Cena nezahrnuje:
• Vízum 25 USD – platí se na letišti při příletu v příletové hale
• Pojištění – cestovní a potápěčské a  individuální pojištění storna zájezdu
• Bakšišné  45 EURO
• Potápění s nitroxem pro certifikovane - Nitrox 50 Euro na týden  do S80 ( 65 Euro do S100) nebo 5 Euro 1 láhev S80 ( fouká se pokud dovolí  časové rozložení mezi ponory, plánovaná hloubka ponoru atd...,  max 32 EAN). Rentování: lahve S100 za 30 Euro, případně twin za 50 Euro na týden, případně extra lahev na stage ( bez postroje) 20 Euro na týden.

Platby: 
Záloha 50% při přihlášení a doplatek do konce září 2020

Loď

Loď

Loď MARTINA I. 5* délka 31 m, šířka 8 m.
Stavba lodě v r. 2007.
Celková kapacita 22 osob + 2 x divemaster.
Technická data: 2 x motor MAN 600 HP, 2 x generátor, voda 15 t, odsolovací zařízení, nafta 16 t, GPS, radar, echolot, kompas, vysílačka, satelitní tel., emergency láhev 2 x 50 L O2 s maskou, pro první pomoc Spireta, 30 ks záchranných vest, 2 x záchranný člun každý pro 20 osob, 2 x Zodiac 5 m s Yamaha 25 HP motorem pro 8 až 10 potápěčů, dva lodní žebříky. Mini knihovna a DVD na půjčení.
Kajuty: 12 prostorných dvoulůžkových klimatizovaných kajut s vlastním WC a sprchou, minibarem a prostorem pro osobní věci. Osm kajut v podpalubí a čtyři kajuty na druhé palubě.
Další sprchy a WC na palubě a venkovní sprchy na potápěčském platu. V kajutě je k dispozici spodní prostěradlo, povlečený polštář, prostěradlo na přikrytí, teplá přikrývka, osuška, fén a župan.
Pro příznivce spaní pod širým nebem, cca 10 ks venkovních matrací. Doporučujeme spacák a čepici (není možné užívat deky z kajut venku). Venkovní deky jsou k dispozici, ale jsou na noc slabé.
Salon: Prostorný a klimatizovaný. Automat na studenou a horkou pitnou vodu, LCD / TV, DVD, knihovnička, hry, filmotéka a rozvod hudby po všech patrech. Výrobník ledu na pohodové večírky a pressovač (po večírku ☺).
Posádka: 10 osob + průvodce - instruktor.
Potápěčské vybavení: Nitrox membránový systém pro max. EAN32 (pro držitele nitrox kvalifikace), 3 x kompresor Coltri Sub, 2 x 50 L O2 pro deco směsi a emergency, 1 x kompletní potápěčská výstroj navíc, pro případ nouze.
Při rezervaci je možnost za příplatek objednat 15l. lahve, lahve na Sidemount, Twin a Stage navíc.

Co nesmíte mít s sebou:

POZOR !!!!

Používání WIFI zařízení v Egyptě (drony, dálkově řízeně kamery a teleskopy)
Cestujícím, kteří přicházejí do Egypta přes jakékoliv egyptské letiště, není dovoleno přivést s sebou nebo vlastnit žádnou z výše uvedených věcí. (Vyjímečně je možné  pouze po obdržení povolení od příslušného orgánu Ministerstva obrany). V případě porušení hrozí odsouzení na dobu 1-5 let a také finanční pokuta  včetně zabavení věcí.

Informační přihláška na Egypt - St. John´s

*
*
*
*
*
Souhlasím s využitím osobních údajů pro účely marketingu:

Z ORKY

POTÁPĚNÍ S PŘÍSTROJEM NA ZKOUŠKU

obrázek
Každé úterý od 20:00 do 21:30 v období září - červen v plaveckém bazénu Výstaviště Praha, a.s., Výstaviště 67
170 00 Praha, Bubeneč

Dárkové poukazy

KURZY POTÁPĚNÍ

Potápěčský kurz pro začátečníky

obrázek
Potápěčské kurzy pro začátečníky jsou každé úterý od 17 hod. v učebně ORCA a na bazénu Výstaviště.
 https://www.facebook.com/orcadivingpotapeni?v=app_2344061033
Kurzy potápění, škola potápění
Košík
Fotogalerie z našich akcí - PODÍVEJTE SE ZDE.....
 https://www.facebook.com/orcadivingpotapeni?v=app_2344061033
 https://www.facebook.com/orcadivingpotapeni?v=app_2344061033

Created by © 2009 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign

Doporučujeme - Deepndown potápění | Dux potápěčská výstroj | Adrex - extrémní sporty | www.pagerank.cz | Cestovní potápěčská kancelář | Divestar | Fotokurzy | CAVEX CLUB |

Kitesport | ALBION- bazény a zastřešení | Benefit Plus | Česká speleologická společnost | Speleoaquanaut ZO 1-10

SEO Rozcestník